Opprett klubb

Under ser du punktene for hvordan opprette en Functional Fitnessklubb. Virker dette interessant så finner du mer detaljert informasjon her.

HVORDAN OPPRETTE EN FUNCTIONAL FITNESSKLUBB?

 1. Samle minst 3 personer til å stifte klubben. Disse personene skal utgjøre styret.

 2. Kontakt NOR3F for nødvendige dokument maler

  • Kontakt regionsansvarlige via deres kontaktskjema her

  • Du får tilsendt maler som skal fylles ut

  • Nøkkelpersonene går sammen og fyller ut et “stiftelsesdokument” samt godkjenner “vedtekter”.

 3. Valg av styre

  • Det skal velges leder, nestleder, samt styremedlem.

  • Bekreft styret ved å fylle ut “protokoll stiftelsesmøte”.

  • Velg navn på klubb

 4. Registrer klubb i Brønnøysundregisteret

 5. Registrer i NOR3F

  • Når du har sendt inn dokumentene og fått godkjent klubben besvar e-posten vi sendte deg dokumenter i.

  • Årlig kontingent for klubb i 2019: 750,-

  • Årlig lisens per medlem 2019: 225,- for hele året.

 

Bli medlem

Ta kontakt med din lokale klubb. Se https://nor3f.boxpeak.com/

Hva er fordelene ved å være en del av NOR3F?
Fordelene med å bli med i NOR3F, altså organisert idrett for Functional Fitness, er mange.
Her kommer noen:

 • Idretten din blir faktisk anerkjent som idrett i Norge, og på sikt komme under NIF og Olympiatoppen med de fordeler som det følger. Vi kan kåre en Norgesmester og på sikt dele ut kongepokal.

 • Konkurranser med opplærte og sertifiserte dommere.

 • Mest mulig tilbake til utøveren: NOR3F som annen idrett i Norge er non-profit, så ingen tar ut profitt - i stedet går alle inntekter (f.eks. påmeldingsgebyr for konkurranser) tilbake til utøverne selv.

 • Forsikring - kommer i 2018. Ved å konkurrere i en NOR3F konkurranse er du forsikret (i motsetning til hva man er på andre lokale konkurranser)

 • Antidoping: Vi følger WADA og Antidoping Norges lover fra første dag. Dette gir deg som utøver like vilkår i konkurranser og er med på å bygge opp om Functional Fitness som en seriøst idrett.


 
Logo 4.png
 

NORGES FUNCTIONAL FITNESSFORBUND