Opprett klubb

Under ser du punktene for hvordan opprette en Functional Fitnessklubb i mer detalj.

 1. Samle minimum 3 personer til å stifte klubben. Disse personene skal utgjøre styre.

  • Det stilles krav til lik kjønnsfordeling i styret.

 2. Opprett navn på klubben og lag logo

 3. Kontakt nor3f for nødvendige dokument-maler

  1. Send e-post til klubb@nor3f.no

  2. Du får tilsendt maler av NOR3F som skal fylles ut

  3. Nøkkelpersonene går sammen og fyller ut “stiftelsesdokumentet” og godkjenner “vedtektene”.

 4. Velg styre

  1. Det skal velges leder, nestleder, styremedlem*

  2. Bekreft styret ved å fylle ut “protokoll stiftelsesmøte”

 5. Registrer klubb i Brønnøysundregisteret

  1. https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrere-lag-eller-forening/

 6. Registrer i NOR3F

  1. Når du har sendt inn dokumentene og fått godkjent klubben, send en e-post til klubb@nor3f.no

  2. Årlig kontingent for klubb: TDB (opp til 1000,-)

  3. Årlig lisens per medlem: TDB (opp til 300,-)

 7. Etter godkjenning av klubb

  1. Opprett en Facebook side og Instagram konto

  2. Opprett bankkonto med org. nr fra Brønnøysund

  3. Få registrert medlemmer

  4. Gratulerer, dere er nå klare til å drifte klubben

 8. Lurer du på noe, se “klubb” under FAQen vår!

 

Beskrivelse

 1. Personene kan være hvem som helst, men gjerne involvert i idretten.

 2. Norges idrettsforbund - Forskrift om navn på idrettslag.

  1. Navnet:

   1. Skal gi en troverdig og lettforståelig ramme omkring laget. Navnet skal være kort, enkelt og meningsfylt.

   2. Skal vise at det er et idrettslag ved å bruke f.eks. lag/klubb/forening i navnet.

   3. Skal helst referere til sted/område/kommune.

   4. Skal være norsk eller samisk, kan også være hentet fra mytologien. Dersom samisk navn benyttes, må idretten i idrettslagsnavnet være på norsk (for eksempel Duoddara Fotballklubb).

   5. Kan unntaksvis være utenlandsk i idretter hvor utenlandsk terminologi er vanlig.

  2. Navn som ikke er tillatt:

   1. Navn som allerede er i bruk av lag tilsluttet NIF.

   2. Navn på avdøde eller nålevende personer.

   3. Fylkes- eller landsdelsnavn.

   4. Sjikanerende, diskriminerende og blasfemiske navn.

   5. Utenlandske navn når navnet ikke har noen direkte tilknytning til idretten(e) som laget skal drive, eller til nasjonalitet eller etnisk bakgrunn til lagets medlemmer.

   6. Navn på næringsdrivende juridisk person.

 3. Vedtektene bør inneholde:

  1. Foreningens navn

  2. Kommune

  3. Formål

  4. Regler for foreningens styre og årsmøte

  5. Regler for medlemenes forhold til foreningen

  6. Regler for vedtektsendringer

  7. Informasjon om at foreningen er selveiende (at ingen kan disponere foreningens formue, har krav på utdeling av overskudd eller hefte for gjeld)

 4. Styremedlemmene må føres opp med fødselsnummer og info om riktig rolle. Personene oppført i skjemaet må selvfølgelig være i samsvar med øvrig informasjon vedlagt.

 5. Følg link og registrer klubb i Brønnøysundregisteret. Det benyttes elektronisk ID for innlogging og videre registrering.

 6. Bekreftelse på registrering sendes til NOR3F for videre registrering og oppfølging.

 7. Praktiske formaliteter som må på plass før oppstart og drift av klubb.

 8. Vanlige spørsmål finnes under vår FAQ, men skulle det være behov for ytterligere hjelp eller bistand, kontakt NOR3F på mail

 9. NOTE - Medlemskap i NIF

  1. Det er et mål på sikt at vi skal inn under NIF. Det er da nødvendig for klubben å vedta de vedtekter/lover som fremgår av [lovnormen for idrettslag].

  2. Dette er noe som er et mål, men som ikke vil være gjeldene i første omgang.


 
Logo 4.png
 

NORGES FUNCTIONAL FITNESSFORBUND