FORBUNDET

Norges Functional Fitnessforbund (NOR3F) sitt formål er å fremme Functional Fitness i Norge, og representere idretten internasjonalt.

NOR3Fs visjon er «fremme Functional Fitness som idrett i Norge, og legge til rette for et rettferdig, trygt og dopingfritt miljø innen idretten med fokus på utøveren».

I tråd med Norges Idrettsforbunds lov skal arbeidet preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
 

For mer informasjon se Spørsmål og Svar eller NOR3Fs lover.

HVP_20150606_7072-2.JPG

STØTT OSS

NOR3F er en non-profit organisasjon som drives av frivillige. Det vil si at alt som tilordnes NOR3F vil gå til drift og utvikling i tråd med vår visjon. Våre primære kostnadsdrivere er arbeid for antidoping og forsikringsordning til våre medlemmer. For at vi skal bli enda bedre og utvikle oss sammen med våre medlemmer er vi avhengige av støtte fra samarbeidspartnere, medlemmer og andre som har interesse for Functional Fitness.

Har du lyst til å støtte arbeidet vårt kan du bruke Vipps med nummer 503722.

PARTNERE

Vi er stolte av å presentere våre forbundspartnere som hjelper oss nå vår visjon om idretten vår med fokus på utøveren!

FlexFit.no er Norges ledende butikk for funksjonell trening gjennom innovative, eksklusive produkter av høy kvalitet


Concept2 Norge  er leverandøren av de kjente C2-romaskinene, BikeErg og SkiErg, og spiller en nøkkelrolle i gode functional fitness tester. 


 
Logo 4.png
 

NORGES FUNCTIONAL FITNESSFORBUND