FORBUNDET

Norges Functional Fitness Forbund (NOR3F) sitt formål er å fremme Functional Fitness i Norge, og representere idretten internasjonalt.

NOR3Fs visjon er «fremme Functional Fitness som idrett i Norge, og legge til rette for et rettferdig, trygt og dopingfritt miljø innen idretten med fokus på utøveren».

I tråd med Norges Idrettsforbunds lov skal arbeidet preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
 

For mer informasjon se Spørsmål og Svar eller NOR3Fs lover.

STØTT OSS

NOR3F er en non-profit organisasjon som drives av frivillige. Det vil si at alt som tilordnes NOR3F vil gå til drift og utvikling i tråd med vår visjon. Våre primære kostnadsdrivere er arbeid for antidoping og forsikringsordning til våre medlemmer. For at vi skal bli enda bedre og utvikle oss sammen med våre medlemmer er vi avhengige av støtte fra samarbeidspartnere, medlemmer og andre som har interesse for Functional Fitness.

Har du lyst til å støtte arbeidet vårt kan du bruke Vipps med nummer 503722.

 
HVP_20150606_7072-2.JPG
 

 
Logo 4.png
 

NORGES FUNCTIONAL FITNESS FORBUND