FORBUNDSTINGET 2019

INNKALLING TIL FORBUNDSTINGET 2019

På vegne av NOR3F styret innkalles det herved til Forbundstinget 2019, som avholdes 5. mai 2019 på Scandic Stavanger Forus Hotel, Bjødnabeen 2, 4033 Stavanger.

Tidspunkt: 11:00 til vi er ferdige.
Deltagelse via nettet er mulig, også for å avgi stemmer dersom du er stemmeberettiget. Dette vil foregå via Zoom: TBA.

Forbundstingets sammensetning og oppgaver følger av NOR3Fs lov § 14-18.

På forbundstinget møter med stemmerett:
·     Forbundsstyret (5 personer)
·     En representant for hvert av de tilsluttede lag

Representantene for tilsluttede lag må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt av styret etter fullmakt.
Videre kan alle møte uten stemmerett.

Forslag til forbundstinget

Forslag som ønskes behandlet på forbundstinget, må sendes inn via styret@nor3f.no senest 4 uker før, altså søndag 7. april. Fullstendig saksliste vil bli publisert på www.nor3f.no/forbundstinget-2019 senest søndag 21. april.

Valg av representanter

Under forbundstinget vil det foregår valg av nytt forbundsstyre, kontrollkomite og valgkomite. Sittende valgkomiteen vil innstille på kandidater til forbundsstyret og kontrollkomiteen.

For å nominere deg eller andre til roller i styret eller kontrollkomiteen ta kontakt med leder av valgkomitéen Magnus Frantzen på magnus@crossfitkvadraturen.no eller 905 54 859.
Ved ønsker om å stille til valg på valgkomite ta kontakt med styret@nor3f.no

Saksliste

 
 

 
Logo 4.png
 

NORGES FUNCTIONAL FITNESS FORBUND