Group 4.png

TVILLINGTRØBBEL

Format: FOR TID
Tidsbegrensning: 5 MINUTTER
Resultatskille: TID
Resultatstype: TID, SÅ REPETISJONER


15
15
30


reps.
reps.
reps.

3 ROUNDS:
Box jump overs, 60/50 cm
Pull-ups
Double undersFormat: FOR TID
Tidsbegrensning: 5 MINUTTER
Resultatskille: TID
Resultatstype: TID, SÅ REPETISJONER

40
30
20
10

reps.
reps.
reps.
reps.

Chest-to-bar pull-ups
Burpees-over-bar, anyhow
Handstand push-ups, strict
Muscle-ups, bar

 

PRESENTASJON

BESKRIVELSE

19.3 og 19.4 er to seperate tester som scores hver for seg, men hvor 19.4 starter 5 miutter etter at 19.3 starter.

Utøveren starter med tre runder av 15 reps. box jump overs, 15 reps. pull-ups og 30 reps. double unders. Resultat på 19.3 vil være tid, eller repetisjoner gjennomført ved tidsbegrensningen på 5 minutter.

Ved 05:00 starter utøver på 19.4 og gjennomfører 40 reps. chest to bar pull-ups, 30 reps. burpees over bar anyhow, 20 reps. handstand pushups strict og 10 reps. bar muscle ups. Resultat på 19.4 vil være tid, eller repetisjoner gjennomført ved tidsbegresningen på 10 minutter. Merk at det i 19.4 er et resultatskille (tie-break) etter burpees-over-bar.


Box jump overs: 60/50 cm (24/20 inch)

 
 

 

RUSLEBIFF’n I SKUDDLINJA

Format: FOR TID
Tidsbegrensning: 4 MINUTTER
Resultatskille: INGEN
Resultatstype: TID, SÅ REPETISJONER

15
20
35/25

reps.
reps.
cals.

Shoulder-to-overhead, anyhow, 60/40 kg
Clean, anyhow, 60/40 kg
Row

 

PRESENTASJON

BESKRIVELSE

Utøveren gjennomfører 15 reps. shoulder to overhead, anyhow, 20 reps. clean, anyhow og 35/25 cals row. Resultat på 19.5 vil være tid, eller repetisjoner gjennomført ved tidsbegrensning på 4 minutter.

Romaskinen kan stå på når utøveren kommer til den, men må vise 0 cal og 0 meter. Dette kan gjøres av dommer eller en 3. person.

 

 
Logo 4.png
 

NORGES FUNCTIONAL FITNESSFORBUND