ØKT

Format: FOR REPETISJONER
Tidsbergrensning: 20 MINUTTER
Klasser: ÅPEN OG MASTER 35+
Resultatstype: REPETISJONER

DEL A
12
12
12DEL B
10
10
10DEL C
8
8
8

AMRAP 6 / 00:00 - 06:00
Deadlifts, 90/60kg
Burpees over bar
Pull-ups

PAUSE: 3 MINUTTER

AMRAP 5 / 09:00 - 14:00
Shoulder-to-overhead, 50/35kg
Burpees over bar
Chest-to-bar pull-ups

PAUSE: 2 MINUTTER

AMRAP 4 / 16:00 - 20:00

Overhead squat, 42.5/30kg
Burpees over bar
Handstand push-ups

 

PRESENTASJON

BESKRIVELSE

Utøveren starter Del A med 12 deadlift, 12 burpees over bar og 12 pull-ups. Repeter til klokka slår 6 minutter. Pausen mellom Del A og Del B er 3 minutter. Utøveren starter Del B med 10 shoulder-to-overhead, 10 burpees over bar og 10 chest-to-bar. Repeter til klokka slår 14:00. Pausen mellom Del B og Del C er 2 minutter. Utøveren starter Del C med 8 overhead squats, 8 burpees over bar og 8 handstand push-ups. Økten er over når klokka slår 20:00.

Det skal føres ett samlet resultat for økta i BoxPeak!
Lov med hjelp til vekt bytte.

Deadlift: 90/60 kg (200/135 lb)
Shoulder-to-overhead: 50/35 kg (110/75 lb)
Overhead squats: 42.5/30 kg (95/65 lb)

 
 

 
Logo 4.png
 

NORGES FUNCTIONAL FITNESS FORBUND